Compare products

Overview

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Access online anywhereYesYes   
CompatibilityTablet, Mac, PCTablet, Mac, PCWindows PCWindows PCWindows PC
FormatMulti-window
(split-screen on tablet)
Multi-window
(split-screen on tablet)
Single windowMulti-windowMulti-window
Price updates* DelayedLiveDailyDelayedLive
Stock dashboardYesYes   
Financial charts carouselYesYes   
Stock comparison toolYesYes   
Stock analysis55444
Fund analysis55333
Technical analysis55455
Filtering (stock screening)55344
Alerts55345
Portfolio managementYesYesYesYesYes
ShareScript language   YesYes
Telephone & email support55555

* Daily means after market close (e.g. 6pm UK); delayed means 15 minutes delayed.

Price updates

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
LSE Level 1DelayedLiveDailyDelayedLive
LSE Level 2 LiveLive (add-on)Live (add-on)Live
US stock marketsDelayedLiveDailyDelayed NasdaqLive
Global indicesDelayed * Live * DailyDelayed * Live *
Foreign exchangeDelayedLiveDailyDelayedLive
Commodity futuresDelayedDelayedDailyDelayedDelayed
Commodity spot pricesDelayedLiveDailyDailyLive
Covered warrantsDelayedLiveDailyDelayedLive
FundsDailyDailyDailyDailyDaily
Investment trustsDelayedLiveDailyDelayedLive
Exchange traded funds (ETFs)DelayedLiveDailyDelayedLive
GiltsDailyDailyDailyDelayedLive
Corporate bondsDelayedLiveDailyDelayedLive
Economic dataDailyDailyDailyDailyDaily

* Some global indices are daily or delayed.

News updates

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Dow Jones newsLiveLiveDailyLiveLive
Dow Jones trader headlines Live  Live
RNSLiveLiveDailyDailyDaily

Charts

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Price chartsYesYesYesYesYes
Intraday price chartsYesYes YesYes
Trade data   YesYes
Technical analysis44455
Annotate chartsYesYesYesYesYes
Custom analytics   with ShareScriptwith ShareScript

Filtering

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
By fundamentalsYesYesYesYesYes
By technicalsYesYesBasicYesYes
By sector rankingYesYesYesYesYes
Custom calculationsYesYes With ShareScriptWith ShareScript
Guru filtersYesYesYesYesYes
Phil Oakley filtersYesYes   

Investor tools

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Target price calculatorYesYes   
Earnings power value (EPV)YesYes   
Dividend-based valuationYesYes   
Discounted cash flow valuationYesYes   
Share buybacksYesYes   
Lease-adjusted ratiosYesYes   

Portfolio Management

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Multiple portfoliosYesYesYesYesYes
Group portfoliosYesYesYesYesYes
Portfolio currencySingleSingleMultiMultiMulti
Record transactionsYesYesYesYesYes
Cash account(s)YesYesYesYesYes
Portfolio chartYesYesYesYesYes
CGT managementYesYesYesYesYes
Dividend reportsYesYesYesYesYes

Alarms

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Individual stock alarmsYesYesYesYesYes
List alarms  YesYesYes
Email alertsYesYes YesYes
Price change alarmsYesYesYesYesYes
Line alarmsYesYesYesYesYes
Stop loss/gain alarmsYesYesYesYesYes
News alarmsYesYesYesYesYes
Price growth alarmsYesYes   
Director buy/sell alarmsYesYesYesYesYes
Dividend alarmsYesYes   
Dividend forecast alarmsYesYes   
Profit forecast alarmsYesYes   
Broker consensus alarmsYesYes   
Technical alarmsYesYesYesYesYes
Unscheduled auction alarm Yes YesYes
Custom alarms   With ShareScriptWith ShareScript

Import/Export data

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Export tablesYesYesYesYesYes
Export chartsYesYesYesYesYes
Export price seriesYesYesYesYesYes
DDE links  YesYesYes
Export trade data   YesYes
Import data  YesYesYes

Chart types (historical)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Close LineYesYesYesYesYes
OHLC barsYesYesYesYesYes
CandlestickYesYesYesYesYes
Candlestick patternsYesYes YesYes
3-Line break  YesYesYes
Heikin-AshiYesYesYesYesYes
HL bars  YesYesYes
HLC bars  YesYesYes
Ichimoku chartsYesYes YesYes
Kagi  YesYesYes
Parabolic SARYesYes YesYes
Pivot pointsYesYes YesYes
Point & figureYesYesYesYesYes
Price/Donchian channelsYesYes YesYes
Renko  YesYesYes
Stop-loss/Stop-gainYesYesYesYesYes
Swing charts   YesYes
Zigzag charts/linesYesYes YesYes

Chart types (intraday)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Mid lineYesYes YesYes
Close lineYesYes YesYes
CandlestickYesYes YesYes
3-Line break   YesYes
Heikin-AshiYesYes YesYes
Kagi   YesYes
OHLCYesYes YesYes
Pivot pointsYesYes YesYes
Point & figureYesYes YesYes
Price/Donchian channelsYesYes YesYes
Range   YesYes
Renko   YesYes
Stop loss/gainYesYes YesYes
Trade dots/line   YesYes

Moving averages

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Simple moving averageYesYesYesYesYes
Exponential moving averageYesYesYesYesYes
Weighted moving averageYesYesYesYesYes
Triangular moving averageYesYesYesYesYes
Variable moving average (VHF)YesYesYesYesYes
Variable moving average (CMO)YesYes YesYes
VIDYA moving averageYesYes YesYes
Bollinger bandsYesYesYesYesYes
Envelopes (Trading bands)YesYesYesYesYes
Keltner channelsYesYes YesYes
Ribbons   YesYes
STARC bandsYesYes YesYes

Indicators (historical)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Accumulation/distributionYesYesYesYesYes
Accumulation swing index  YesYesYes
Adaptive stochastic oscillatorYesYes YesYes
AroonYesYes YesYes
Average true range (ATR)YesYes YesYes
BetaYesYesYesYesYes
Chaikin oscillator  YesYesYes
Chande momentum oscillatorYesYes YesYes
Chande trend indexYesYes YesYes
Commodity channel index (CCI)YesYesYesYesYes
Coppock momentumYesYesYesYesYes
CorrelationYesYesYesYesYes
Directional movement (ADX)YesYesYesYesYes
Ease of movementYesYesYesYesYes
Equivolume  YesYesYes
Elder Force IndexYesYes   
HV index  YesYesYes
MACDYesYesYesYesYes
Mass indexYesYesYesYesYes
MeiselsYesYesYesYesYes
MomentumYesYesYesYesYes
Money flow indexYesYesYesYesYes
Negative volume index  YesYesYes
On balance volumeYesYesYesYesYes
OscillatorYesYesYesYesYes
Other share or indexYesYesYesYesYes
Pairs   YesYes
Positive volume index  YesYesYes
Price oscillator  YesYesYes
Price rate of change  YesYesYes
Price relative toYesYesYesYesYes
RSIYesYesYesYesYes
Standard deviationYesYesYesYesYes
Stochastic oscillatorYesYesYesYesYes
Swing index  YesYesYes
TICK  YesYesYes
Trend analysisYesYesYesYesYes
TRIXYesYesYesYesYes
Ultimate oscillatorYesYes YesYes
Vertical horizontal filter (VHF)YesYesYesYesYes
VolatilityYesYesYesYesYes
VolumeYesYesYesYesYes
Williams %RYesYesYesYesYes
Williams Acc/DistYesYes YesYes
Williams acceleratorYesYes YesYes
Williams awesome oscillatorYesYes YesYes

Indicators (intraday)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Accumulation/distributionYesYes   
Adaptive stochastic oscillator   YesYes
AroonYesYes YesYes
Average true range (ATR)YesYes YesYes
BetaYesYes YesYes
Chande momentum oscillatorYesYes YesYes
Chande trend indexYesYes YesYes
Commodity channel index (CCI)YesYes YesYes
CorrelationYesYes   
Directional movement (ADX)YesYes YesYes
Elder Force IndexYesYes   
HV index   YesYes
MACDYesYes YesYes
MomentumYesYes YesYes
On balance volumeYesYes YesYes
OscillatorYesYes YesYes
Other share or indexYesYes YesYes
Pairs   YesYes
Price oscillator   YesYes
Price rate of change   YesYes
Price relative toYesYes YesYes
RSIYesYes YesYes
Standard deviationYesYes YesYes
Stochastic oscillatorYesYes YesYes
Trend analysisYesYes YesYes
TRIXYesYes   
Ultimate oscillatorYesYes YesYes
Vertical horizontal filter (VHF)YesYes YesYes
VolatilityYesYes YesYes
Volume indexYesYes   
Williams %RYesYes YesYes
Williams Acc/DistYesYes YesYes
Williams acceleratorYesYes YesYes
Williams awesome oscillatorYesYes YesYes

Line studies

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Andrew's Pitchfork  YesYesYes
Cycle lines  YesYesYes
Fibonacci arc  YesYesYes
Fibonacci fan  YesYesYes
Fibonacci projection  YesYesYes
Fibonacci retracementYesYesYesYesYes
Gann angles  YesYesYes
Multi-segment line  YesYesYes
Multi-point fan  YesYesYes
Partial trend  YesYesYes
Percent changeYesYesYesYesYes
Quadrant lines  YesYesYes
Speed resistance lines  YesYesYes
Trend & confidence linesYesYesYesYesYes
U-line  YesYesYes
V-line  YesYesYes
Vertical line  YesYesYes

Market graphs (historical)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Absolute breadth index  YesYesYes
Advance/decline line  YesYesYes
Advance/decline ratio  YesYesYes
Breadth thrust  YesYesYes
Cumulative volume index   YesYes
McClellan oscillator  YesYesYes
McClellan summation index  YesYesYes
New highs/new lows  YesYesYes
New highs/new lows cumulative  YesYesYes
New highs/new lows ratio  YesYesYes
Overbought/oversold  YesYesYes
STIX  YesYesYes
TICK   YesYes
TRIN   YesYes

Market graphs (intraday)

SharePadSubscribe SharePad ProSubscribe ShareScope GoldSubscribe ShareScope PlusSubscribe ShareScope ProSubscribe
Absolute breadth index   YesYes
Advance/decline line   YesYes
Advance/decline ratio   YesYes
Breadth thrust   YesYes
Cumulative volume index   YesYes
McClellan oscillator   YesYes
McClellan summation index   YesYes
New highs/new lows   YesYes
New highs/new lows cumulative   YesYes
New highs/new lows ratio   YesYes
Overbought/oversold   YesYes
STIX   YesYes